KAMPAŇ MUSÍ BÝT POZITIVNÍ

Ing. Radko Sáblík: „Kampaň pro nadcházející komunální volby, za kterou přebírám zodpovědnost, chci vést v ryze pozitivním duchu. Dopředu se zavazuji, že se nebudu negativně vymezovat proti nikomu a ničemu. Nebudu se zabývat tím, co bylo, ale budu nabízet řešení pro budoucnost.

Bez ohledu na to, jak se zachová konkurence, nesklouznu k osobním výpadům. Zachovám si respekt ke svým konkurentům, nebudu je pomlouvat a hledat jejich slabé stránky. Bohužel dost často místo střetu názorů a vizí, dochází ke střetům osobním. Mnohdy až do velmi nechutných konců.

Spory se svými názorovými oponenty nikdy neberu osobně, což mi nakonec dává značnou výhodu. Nejsem omezován osobní nevraživostí a nezavírám si cestu k pozdější spolupráci s lidmi, který jsem doposud nestačil svými argumenty přesvědčit o výhodnosti mých řešení.

Zastávám jeden zásadní životní postoj. Člověk s jiným názorem je jen a pouze člověk s jiným názorem, nikoli můj osobní nepřítel. Jistě, snažím se ho svými argumenty získat pro své vize, ale pokud se mi ho přesvědčit nepodaří, respektuji jeho názor a třeba to zkusím později znovu.

Bohužel nám v českých zemích obecně chybí schopnost vést věcnou polemiku, střetávat se třeba i tvrdě v debatě nad názory, ale přitom si stále zachovávat respekt k nositelům názorů jiných.

Slibuji, že udělám vše proto, aby naše kampaň byla vedena ve zmíněném duchu.“

ROZHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ

Ing. Radko Sáblík: „Pokud chci dobře vykonávat svou funkci, a je jedno na jakém postu a na jaké úrovni, musím mít dostatek informací. Ty mohu získat jen tak, že otevřeně a intenzivně komunikuji s těmi, pro které chci své vize realizovat.

Mnohdy se stává, že v dobrém úmyslu nabízíme věci, o které nikdo nestojí. Vynaložíme mnoho úsilí a peněz na realizaci něčeho, co nakonec nikdo neocení a nikomu k užitku nebude. Například vybudujeme pro mládež lanovou dráhu, a oni by přitom chtěli postavit rampu. To my ovšem nevíme, protože jsme se jich jaksi zapomněli zeptat. Ve svém mylném úsudku, že dobře víme, co oni potřebují.

Současná doba nám dává velké množství způsobů, jak zjistit názory lidí. Můžeme s nimi komunikovat přímo tváří v tvář, nebo-li face to face, jak říkají někteří. Nebo si mohu vytvořit papírové ankety, elektronické ankety, diskusní fóra na různých sociálních sítích. Tak mohu získávat informace, které pak mohu účelně využít.

A v tomto duchu chci postupovat. Shromažďovat informace, ty analyzovat, tedy vyhodnocovat, a podle zjištěných preferencí navrhovat řešení. Pro ta hledat podporu a také osoby, které je pomohou uvést v život. S tím je pochopitelně spojené i zajištění peněz na jejich realizaci. A vždy existuje více způsobů, jak konkrétní záměr financovat.“  

OTEVŘENÁ KANDIDÁTKA PRO NESTRANÍKY

 

Ing. Radko Sáblík: „Kandidátku ODS pro nadcházející komunální volby chci pojmout jako zcela otevřenou. Otevřenou pro pozitivní lidi, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Nemusí nutně souhlasit s politikou ODS na celostátní úrovni, ale mohou se ztotožnit s prioritami, které společně vytyčíme pro komunální volby. Tedy nabízím místo na kandidátce všem, kteří do toho chtějí jít se mnou a kteří jsou připraveni pomoci vytvořit smysluplný program.

Jediným omezením pro účast na kandidátce je pozitivní přístup k životu a pozitivní myšlení. Opravdu nemám zájem o nikoho, kdo by si snad chtěl přes místní politiku vyřizovat své osobní účty, ani o nikoho, kdo by si chtěl léčit nějaké své mindráky.

Pevně věřím, že se ve volebním okrsku nalezne dost těch, kteří jsou pozitivně naladěni, kteří jsou dostatečně sebevědomí, nikoli však arogantní, a kteří vždy hledají pozitivní řešení. Kteří slovo nemožné už dávno vyškrtli ze svého slovníku, a kteří nesnášejí argumenty, proč něco nepůjde realizovat, ale vždy hledají řešení daného problému. A on každý problém většinou takové řešení má, jen je třeba ho hledat a někdy při tom i překonávat značné překážky.“

PROGRAM BUDE VYTVÁŘEN VE SPOLUPRÁCI S OBČANY

 

Ing. Radko Sáblík: „Rozhodně nehodlám vytvářet program pro komunální volby u svého počítače. Nedělám si totiž patent na rozum a neodmítám názory a nápady jen proto, že s nimi přišel někdo jiný. Je tomu právě naopak.

Ve stejném duchu tvoříme v současné době vize školy, na které jsem v pozici ředitele. Společně hledáme řešení problémů, společně hledáme vhodné cesty pro její rozvoj. U tak zvaných kulatých stolů se běžně setkávám s aktivním i a pozitivně naladěnými pedagogy, absolventy i studenty a společně diskutujeme konkrétní problémy. Díky tomu přicházejí velmi podnětné návrhy, které se pak společně snažíme uskutečnit.

Tento velmi úspěšný systém chci uplatnit i pro komunální volby. Proto nechci dopředu předkládat program, ale chci ho vytvářet společně s lidmi, kteří budou ochotní se na něm podílet. Hledat konsensus, který pak přeneseme do volebního programu, a pokud přesvědčíme o své pravdě potřebný počet spoluobčanů, tak ho také budeme po volbách společně realizovat.“ 

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU

 

Ing. Radko Sáblík: „Rozhodně hledáme lidi pozitivní a ochotné pro sebe a svoje město něco udělat. Nikdo z nás není dokonalý a nikdo z nás se nevyzná ve všem. Každý z nás má ale své silné stránky a těch je možné využít pro společný úspěch.

Je velmi jednoduché nadávat na poměry, nadávat na ty nahoře, třeba někde u piva, nebo u skleničky vína. Anebo při jiných příležitostech. Ale existuje i jiná cesta. Nalézt v sobě motivaci věci kolem sebe měnit, vystoupit ze své komfortní zóny a něco udělat. Nemusí jít přitom o překotné činy, někdy stačí velmi málo, aby náš život byl příjemnější. Abychom cítili jeho větší naplnění.

Pevně věřím, že se nám během zbývajících devíti měsíců podaří vytvořit tým, který dokáže najít společnou řeč a který se posléze stane společenstvím lidí, kteří budou měnit věci kolem sebe k lepšímu. A kteří z takové práce budou cítit pro sebe uspokojení.“

ZÁKLADNÍ OBLASTI PROGRAMU POHLEDEM LÍDRA KANDIDÁTKY

Ing. Radko Sáblík: „ „V tuto chvíli vidím některé oblasti, které by rozhodně v našem programu neměly chybět. Naopak by v něm měly zaujmout velmi významné místo. S dalšími oblastmi bezpochyby přijdou další z vás, kteří přijmou moji nabídku na spolupráci. Já tyto oblasti nyní jen krátce zmíním, ale jsem připravený je postupně rozvíjet. Věřím, že již ve spolupráci s dalšími pozitivně naladěnými lidmi.

 

Státní správa. Státní správu chápu jako službu lidem. Jakýkoli úředník zde není proto, aby měl práci, ale aby za peníze daňových poplatníků pro ně zajišťoval servis. Musí se vždy snažit najít způsob, jak občanovi pomoci a ne ho svou arogancí otravovat.

 

Transparentnost konání a hospodaření. Občan má právo vědět, jak je nakládáno s prostředky města a na jakém základě jsou přijímána rozhodnutí jeho vedení. Moderní technologie nám dávají mnoho možností, jak informovat občany a také jak s nimi být v kontaktu po celé volební období. Volbami nic nekončí, volbami vše začíná. 

 

Podpora mladým vhodnou formou a vhodnými prostředky. Mladá generace rozhodně není zkažená a bez zájmu. To jsou jen hloupé fráze. Mladá generace je naopak budoucností. Systém školství rozhodně není optimálně nastavený, ale i v něm jde udělat mnoho pro výuku žáků tak, aby z ní měli prospěch a byla jim k užitku. V tom mohu hodně přispět i svými celoživotními zkušenostmi. Zdejší základní škola je klenotem Mníšku pod Brdy a tak by k ní mělo být přistupováno.

 

Podpora seniorů. Senioři v drtivé většině celý život tvrdě pracovali a zaslouží si náš respekt a úctu. Tu jim můžeme projevit mnoha způsoby, a to nejen finančním příspěvkem. Pro mnohé z nich je daleko důležitější najít i ve stáří smysl života, své místo ve společnosti a cítit, že stále mohou být prospěšní. A oni mohou, díky svým obrovským celoživotním zkušenostem.

 

Soužití a kooperace mládeže a seniorů. Mladí a staří se na sebe často dívají s nedůvěrou. Důvodem je nejspíš situace, kdy obě sociální skupiny myslí zcela jinak. Pokud však dochází ke vzájemné komunikaci, ta obohacuje obě skupiny. Mám s tím velmi pozitivní zkušenosti, když studenti mojí školy pomáhají seniorům v oblasti informačních technologií a oni jim zase vyprávějí své příběhy. Nebo když pro seniory pořádáme školu třetího věku, na které se podílejí i studenti. Pak vzniká vzájemný respekt a obohacení obou sociálních skupin. 

 

Podpora potřebných. Každý z nás se někdy může ocitnout v tíživé situaci a pak je správné mu podat pomocnou ruku. Podpora však nikdy nemůže být plošná, ale jasně cílená. Podpora potřebným nemůže být kupováním si hlasů mas, ale pomocí těm, kteří se dočasně ocitli v těžké životní situaci.

 

Podpora pro podnikání a pro individuální rozvoj. Je třeba u lidí podporovat podnikavost, a to i u mladé generace. Město má sice omezené možnosti, ale přesto vhodnou politikou může své podnikatele podporovat či pomáhat těm, kteří se k podnikání teprve chystají.

 

Podpora komunitní společnosti. Stále se straší pojmy jako Průmysl 4.0, Společnost 4.0 či robotizace, která lidem vezme práci. Ale tato nastávající změna také přinese zcela nové výzvy a možnosti. Třeba daleko více času k tomu, aby se lidé setkávali, aby se spolu bavili. Chtěl bych významným způsobem akcentovat komunitu ve zdejším volebním okrsku a nacházet témata, která budou lidi spojovat, sdružovat, nikoli rozdělovat. 

 

Podpora volnočasových aktivit. Toto souvisí s předchozím bodem. Někdo dává přednost sportu, jiný modelování, kultuře, další obyčejnému popovídání si. Je velmi důležité, aby město vytvářelo zázemí pro volnočasové aktivity svým občanů, ale nikoli jak se někomu zamane, ale na základě preferencí občanů.

 

Smart City. Nástup moderních technologií je velmi dynamický a mnozí z něho mají strach. Ten ale není oprávněný a pramení z naší nevědomosti. Pokud totiž dokážeme tento vývoj zachytit, záhy zjistíme, že moderní technologie pro nás mohou být velmi prospěšné. Mohou nás spojovat, ne rozdělovat, mohou nám zjednodušovat život a dávat nám více prostoru na seberealizaci. Střední škola, na které jsem ředitelem, byla oslovena zřizovatelem, aby se podílela na projektu Smart Prague. Myslím si, že mohu významně přispět k tomu, aby i Mníšek pod Brdy byl v tomto duchu moderní a zároveň přívětivou lokalitou. Bude však potřeba učinit určité kroky, které jsou s tím spojené a pro budoucnost nevyhnutelné. Do tohoto procesu chci zapojit i studenty informačních technologií, kteří pocházejí z Mníšku pod Brdy a jeho okolí.“ 

© 2018 designed by David Kašný

tel. +420 739 360 574